Установка:

Для установки tftp-hpa-dbg в Ubuntu / Linux Mint / Debian, введите в Терминал:

sudo apt update
sudo apt install tftp-hpa-dbg
Dzen
tftp-hpa-dbg — TFT (отладка) HPA

Подробная информация о пакете:

TFT (отладка) HPA

  • Зависимости:

  • tftp-hpa

    Клиент tftp HPA

  • tftpd-hpa

    Сервер tftp HPA