Установка:

Для установки libeclipse-compare-core-java в Ubuntu / Linux Mint, введите в Терминал:

sudo apt update
sudo apt install libeclipse-compare-core-java
Dzen
libeclipse-compare-core-java — Поддержка Eclipse Core Compare

Подробная информация о пакете:

Поддержка Eclipse Core Compare