Установка:

Для установки libeclipse-core-databinding-java в Ubuntu / Linux Mint, введите в Терминал:

sudo apt update
sudo apt install libeclipse-core-databinding-java
Dzen
libeclipse-core-databinding-java — Eclipse JFace Binding Data Binding

Подробная информация о пакете:

Eclipse JFace Binding Data Binding