Установка:

Для установки libeclipse-core-expressions-java в Ubuntu / Linux Mint, введите в Терминал:

sudo apt update
sudo apt install libeclipse-core-expressions-java
Dzen
libeclipse-core-expressions-java — Eclipse Expression Language

Подробная информация о пакете:

Eclipse Expression Language