Установка:

Для установки libeclipse-core-filebuffers-java в Ubuntu / Linux Mint, введите в Терминал:

sudo apt update
sudo apt install libeclipse-core-filebuffers-java
Dzen
libeclipse-core-filebuffers-java — Eclipse File Buffers

Подробная информация о пакете:

Eclipse File Buffers