Установка:

Для установки libeclipse-core-resources-java в Ubuntu / Linux Mint, введите в Терминал:

sudo apt update
sudo apt install libeclipse-core-resources-java
Dzen
libeclipse-core-resources-java — Eclipse Core Resource Management

Подробная информация о пакете:

Eclipse Core Resource Management